3. jul, 2015

Greta på enkel mentalbeskrivning

2014-09-20

Greta har varit på Hållnäs hundskola och gjort en enkel mentalbeskrivning och gått i vildsvinshägn. Mentalbeskrivningen visade att Greta har mycket lite agressivitet och får inte stresspåslag i okända situationer. Hon har dådkraft men den kommer bara fram om hon utmanas. Jag är jättenöjd med hennes reaktioner och hur hon löste problem under dagen. Toppen! 

Lyssnar efter Greta när hon är i vildsvinshägnet. En reporter från Svensk jakt var med under dagen, kanske kommer vi med i tidningen.